Fyrhjuling – ett terrängmotorfordon

Fyrhjulingar på led

Fyrhjuling är precis som namnet anger, ett fordon på fyra hjul. Det är väldigt användbart både i skogen och på en bondgård. Enkelt kan man förflytta sig och ändå få med sig utrustning. Många har dock sitt fordon enbart som en hobby. Antingen tar de turer ut i naturen eller så kan man åka på en angiven bana, lite som cross. Åker man fyrhjuling behöver man tänka på att inte köra sönder i skog och mark, där kommer allemansrätten in. Man ska alltid ha hjälm när man framför sitt fordon då man är oskyddad som förare. Kom ihåg att aldrig skjutsa på en fyrhjuling som inte är gjord för mer än en person, det kan innebära fara för både förare och passagerare.

Välj rätt typ av fyrhjuling

En grön skog

För den som vill komma ut i skogen och avverka så är en atv vagn en mycket bra idé. Det finns många olika modeller som är anpassade efter varje tillfälle. En vagn som är till hjälp i skogen har ofta en kran som man kan lyfta upp stockar med. Enkelt spänner man sedan fast träden och släpar ut dom från skogen med sin fyrhjuling. På så sätt behöver man inte någon stor maskin utan för den med lite mindre skog är det en väldigt billig och smidig löning att använda sig av.

Nya bestämmelser om terrängfordonen

Man ska vara medveten om att regeringen granskar terrängfordonen och dess lagar. Under de senaste åren har försäljningen av dessa fordon exploderat och snabbt vuxit sig väldigt populära. Lagarna som dessa fordon följer under är inte uppdaterade på många år därför kan det längre fram komma förändringar i hur och var man får framföra sitt fordon. Redan idag behöver man ju ett speciellt körkort för att få köra en fyrhjuling som är just terrängregistrerad.